توصيه به ديگران
۰
يکشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۳۱
دامَن؟
رویکرد جمهوری اسلامی دردولت سیزدهم براین مبنا تنظیم گردیده که توازن دیپلماسی بین شرق وغرب متعادل گردد .
دامَن؟
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز رویکرد جمهوری اسلامی دردولت سیزدهم براین مبنا تنظیم گردیده که توازن دیپلماسی بین شرق وغرب متعادل گردد .

چونکه تجربه چندین ساله نشان داده که دیپلماسی و روابط تجاری و اقتصادیِ فقط با آمریکا و غرب جواب نداده و ملت ایران را دچار خسران و عقب ماندگی قرار داده است و باید تاکتیکهای سیاسی و اقتصادی ایران بگونه ای تغییر کند که منافع ملت ایران کاملا لحاظ گردد.

✅ متاسفانه طی چندین ماه گذشته در افکارعمومی جامعه اینگونه القاء شده که ایران در دامن چین وروسیه افتاده است که اینها به ۳ دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: افرادی هستند که از روی غفلت و عدم اگاهی سیاسی و بدون اینکه غرضی داشته باشند اظهار نظر می نمایند،

دسته دوم: کسانیکه ذاتاً غربگرا وآمریکا پرست هستند وهمه دنیارا درآمریکا و نوچه های غربی او دیده ونجاتِ اقتصادکشورا فقط دراطاعت ازآمریکا وهمراهی با اروپا می دانند.

دسته سوم : افرادی هستند که ضمن تفکر فوق مآمور ومزدور قطعی آمریکا هستند وبه فرموده امام راحل میخواهند که آمریکا را مَنسی نمایند(یعنی تطهیر وفراموش شود )

اینها همانهایی هستند که درروز قدس سال ۸۸ شعار نه غزه نه لبنان ومرگ بر چین وروسیه سر می دادند در حالیکه شعار رسمی و بین المللی روزقدس مرگ بر اسرائیل و سپس مرگ برآمریکا ثبت ونهادینه شده است و لا غیر .

خیلی مهم 👈جمهوری اسلامی ایران فقط در دامن اسلام است و لاغیر .... و آزادگان جهان ازجمله شرق؛ در دامن ایران خودنمائی کرده و یا بعضا پناه اورده اند این موضوع یک واقعیت عینی است.

✅ چرا افزایش روابط با چین و روسیه؟

۱- دشمن مشترک ایران  وچین وروسیه آمریکا وبعضی کشورهای غربی می باشند.

۲- درافق جدید منافع ایران با همکاری این دوکشور قابل دستیابی وگره خورده است ( منافع مشترک)

۳- رویکرد روسیه و چین امروز به مراتب با ۳۰ سال گذشته خود تغییر کرده و ایران را بعنوان شریک تجاری و اقتصادی و سیاسی مطمئن و قدرت منطقه ای پذیرفته اند.

۴- در جریان مبارزه با داعش درکنار ایران بوده و همکاری مناسبی داشته اند.

۵- طی چند سال گذشته چندین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت توسط این دوکشور وِتو شده است.

✅ بنابراین :برای خلع سلاح سیاسی و اقتصادی و امنیتی آمریکا به مصلحت بود که ایران در یارگیری بین المللی خود تجدید نظر نماید.

❎ آیا این تاکتیک ؛به معنی دردامنِ چین وروسیه افتادن است؟!

۲۵  تیر ماه  ۱۴۰۱  فرهادنیا
کد مطلب : 313288