توصيه به ديگران
۰
پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۱۰
دولتِ عبرت ها ❌ خیلی‌ خوب است که گذشته را مرور کنیم
اگر بخواهیم عمق فرمایشات رهبری را درک کنیم فقط یک کلمه است که دولت روحانی؛ دولتِ عبرتها بود. که سه مشخصه و رذیله داشت؛ دروغ زیاد می گفت؛ وفای بعهد نداشت، امانتدار نبود. ضمن اینکه به هیچکدام از رهنمودها و تذکرات رهبری طی ۸ سال مسئولیت؛ بویژه برجام توجهی نداشتند.
دولتِ عبرت ها ❌ خیلی‌ خوب است که گذشته را مرور کنیم
Share/Save/Bookmark
به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز آخرین جلسه رهبری با روحانی و اعضاء هیئت دولت دوازدهم در۶ مرداد ۱۴۰۰ ایشاا فرمودند: 

من مکرر به شماها گفته ام؛ به مردم هم گفته ام، اما یکبار دیگر تکرار می کنم که این عملکرد شما تجربه ای بشود برای آیندگان که از آن بهره ببرند و استفاده کنند، در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی دهد و کمکی به ما نمی کند. مطلقاً نباید برنامه های داخلی را به غرب موکول و منوط کرد. و هر جائیکه شما کارتان را به غرب موکول کردید ناکام ماندید. کار کرد دولت یازدهم و دوازدهم اینگونه بوده است.

این چند جمله حضرت آقا؛ عمق ناراحتی و نارضایتی ایشان از بقایای فکری و جریان لیبرالی هاشمی در دولت روحانی و عملکرد آنها می باشد.

خیلی مهم 👈 اگر حسن روحانی و اعضاء دولتِ در جلسه؛ یک جو غیرت داشتند همانجا می مُردند و به شب نمی کشیدند چون قبلا هم شنیده بودند و حضرت آقا بارها در پنهان هم گفته بودند.

در هر صورت اگر بخواهیم عمق فرمایشات رهبری را درک کنیم فقط یک کلمه است که دولت روحانی؛ دولتِ عبرتها بود. که سه مشخصه و رذیله داشت؛ دروغ زیاد می گفت؛ وفای بعهد نداشت، امانتدار نبود. ضمن اینکه به هیچکدام از رهنمودها و تذکرات رهبری طی ۸ سال مسئولیت؛ بویژه برجام توجهی نداشتند.

۱- عبرت بگیریم: که چگونه فریب وعده های پوشالی و تبلیغات و قسم جلاله حسن روحانی را در دو مرحله خورده ایم.

۲- عبرت بگیریم: که براثر غفلت و بی بصیرتی و لجبازی؛ شاه کلید کشور را به دست چه کسانی سپرده بودیم.

۳- عبرت بگیریم: که دولت روحانی مجموعه ای از جریان فکری هاشمی؛ خاتمی، اصلاح طالبان؛ لیبرالها، نهضت آزادی؛ جبهه ملی؛ منافقین؛ اشرافیها؛ نجومی بگیران؛ تکنوکراتها؛ معارضین؛ نفوذیها؛ جاسوسها؛ غربگرایان؛ بی کفایتها و در یک جمله ایادی آمریکا و اروپا بوده اند.

۴- عبرت بگیریم: که تنها نجات کشور اینست که به نیروهای انقلاب وجبهه وجنگ وجوانان انقلابی اعتماد کنیم.

۵- عبرت بگیریم: که شمشیر یزید را صلح طلبان و شمشیر آمریکا را حسن روحانی و اصلاح طلبان تیز کردند.

چرا ؟؟!! چون حسن روحانی در آخرین مصاحبه خود گفته بود که اگر به سال ۹۲ برگردم دوباره همین راهی راکه آمدم  تکرار خواهم کرد .(قُتِل الخَراصُون)

۲۸ دی ۱۴۰۱  فرهادنیا
کد مطلب : 319618